Kids return
Country of Origin:  Japan
Production year: 1996
Director: Takeshi Kitano
Rating: NR(Film)
UPC [Locale]: Disc ID: A075-5826-5653-B6D1
Running time: 1:43 (103 Min.)
Casetype: Snapper
Format: [Color status unset], 1.85:1 Anamorphic Widescreen
DVD-Format: Single-Sided, Double-Layered
Released:
Collection type: Owned (#168)
Status: Available
Purchase date: August 06, 2005
Purchase price: Hidden
Review (movie): 0 / 10
Review (video): 0 / 10
Overview
Shinji et Masaru sont deux camarades de classe qui passent leur temps à sécher les cours. Masaru est directif, Sniji plutôt suiveur. Après une altercation avec un élève, Maaru décide de se rendre dans un club de boxe. Ironie du sort, c'est Shinji qui s'avère le plus doué, et qui décide de poursuivre une carrière professionnelle. Parallèlement, Masaru se fait une place chez les yakuzas du quartier.
DVD Covers
Kids return
Kids return
Misc.
 • Profile Contributors
 • Invelos Profile Links
 • US IMDb
 • Wikipedia
Genres
Drama
Studios
Production Studios:
 • Office Kitano
 • Bandai Visual
Audio format
Japanese  Dolby Digital 5.1
French  Dolby Digital 2-Channel Stereo
Subtitles
French
Tags
Asia
Discs
# Description A B DS DL A DL B
1Film et supplÚments
Features
Scene Access, Feature Trailers, Featurettes, Gallery, Prod. Notes/Bios
Crew
Direction
Takeshi Kitano....Director
Writing
Takeshi Kitano....Writer
Production
Masayuki Mori....Producer
Yasushi Tsuge....Producer
Takio Yoshida....Producer
Yoshita Yamazaki....Executive Producer
Cinematography
Katsumi Yanagishima....Director of Photography
Film Editing
Takeshi Kitano....Film Editor
Music
Joe Hisaishi....Composer
Sound
Senji Horiuchi....Production Sound Mixer
Art
Hirohide Shibata....Art Director
Cast
Masanobu Ando....Shinji Takagi
Ken Kaneko....Masaru Miyawaki
Leo Morimoto....Professeur du lycÚe
Hatsuo Yamaya....Patron de la salle de boxe
Mitsuko Oka....Patrone de la cafÚtaria
Ryo Ishibashi....Chef yakuza
Michisuke Kashiwaya....Hiroshi
Yuuko Daike....Sachiko
Susumu Terajima....Yakuza en second
Moro Morooka....Hayashi
Atsuki Ueda....Reiko
Koichi Shigehisa....Entraineur
Peking Genji
K˘tar˘ Yoshida
Ky˘suke Yabe
Yoshitaka ďtsuka
Masami Shimoj˘
Kazuki Oh
Shintar˘ Hasegawa
Kanji Tsuda
Y˘jin Hino
Ren Osugi
Koji Koike
Hirokazu Inoue
Emiko Onda
Baiken Jukkanji
Hajime Tanimoto
Romu Kanda
Motoharu Tamura
Koji Kitakawa
Satoru Abe
Makoto Ashikawa
Takeshi Azuma
Kentar˘ Fuchigami
Takashi Hagino
Sei Hiraizumi
Hikaru Ishii
Koichi Ito
Kojun Ito
Go Itsukita
Jiro Kagoshima
Masahiko Kato
Yuji Kato
Akihiro Katsumata
Hiromi Kikai
Naoki Kindo
Kensuke Kokubu
Kinya Kotame
Yoshinori Kumakawa
Seiji Kurasaki
Shoichi Kurata
Riba Matsumi
Matsumoto
Kozo Matsumoto
Kyohei Mita
Masanobu Miura
Akihito Miyanoshita
Kankuro Miyauchi
Shintar˘ Mizushima
Natsumi Morisawa
Yoshiyuki Morishita
Hiroyasu Murakami
Akiyoshi Nakamura
Manabe Naoke
Akihiro Nara
Jun Narasaki
Taiji Nerimoto
Daisuke Nishimura
Kenji Nishiumi
Hideatsu Ogawa
Hiroshi Oizumi
Nobumitsu Onishi Nishikawa
Kazuhiro Osada
Toshiya Osawa
Seiji Saito
Yasushi Sakamaki
Tokuji Sakamoto
Kenichiro Samejima
Yoshiko Sekino
Kazuyuki Senba
Go Sugawara
Junbo Sugito
Mineo Sugiura
Eiji Takahashi
Mamoru Takahashi
Masaru Takahashi
Mitsuhiro Takahashi
Genki Takayama
Yuya Takayama
Koichi Takeuchi
Hajime Taniguchi
Mitsunori Terawaki
Takao Toji
Norio Tokizaki
Hideki Toku
Takashi Toyama
Masato Ushio
Man Yamazaki
Yoshitaka Yanagita
Hirotomi Yoshino